st-davids-day-header-v4.jpg

Go behind the scenes of S4C's day of record-breaking in Guinness World Records Cymru, a programme airing on S4C on Thursday 30 April at 9.00pm BST.

Happy St. David’s Day! Or, in Welsh, Dydd Gŵyl Dewi Hapus.

On St. David's Day (1 March 2020), Welsh language television channel S4C travelled throughout the country, recording record attempts far and wide - from Cardiff to Caernarfon.

In fact, 6 amazing records were broken in celebration of the Welsh national day. Scroll down for this article in Welsh!

Largest Welsh cake

Would it really be St. David’s Day without a Welsh cake?

Well, how about a Welsh cake that weighs 28.8 kg (63 lb 8 oz)?

That’s the size of the whopping Welsh cake created by GBBO's Michelle Evans-Fecci, Tân-Y-Castell Bakery, Merched Y Wawr Sir Gâr and Teify Forge in Carmarthen – officially the world’s largest Welsh cake.

largest-welsh-cake-record.jpg

This record was previously held by Llanidloes Charter Market Group (UK) in Llanidloes, Powys, who’ve held the record since July 2014.

It was originally set by Bala and Penllyn Tourism Association (Wales), in Bala High Street, Gwynedd in March 2014.

Fastest 50 m pulling a narrowboat (female)

Welsh strongwoman Nicky Walters attempted this incredible record on top of the towering Pontcysyllte Aqueduct.

She managed to pull the narrowboat, which weighed over 19 tonnes, the required distance in just 1 min 35.53 seconds.

narrow-boat-pull.jpg

The aqueduct is actually the tallest navigable canal aqueduct in the world, standing at 38.4m tall (126-ft).

Largest Welsh folk dance

Children from Pennard School in Swansea gathered together to break the record for the largest Welsh folk dance, an attempt organised by teacher Gemma Mabbet.

In total, 287 people participated including schoolchildren, teachers and parents.

Most candles extinguished by jumping heel clicks in one minute

Tudur Phillips has set the record for most candles extinguished by jump heel clicks in one minute, snuffing out 55. 

Extinguishing a candle using fancy footwork is a move used in traditional Welsh clog dancing.

Most football (soccer) knee catches in 30 seconds

Welsh football freestyler and multiple record holder Ash Randall has smashed not one, but two Guinness World Records titles in celebration of St. David's Day!

He’s now the proud record holder for most football (soccer) knee catches in 30 seconds (23) and most football (soccer) ‘hotstepper’ ball control tricks in one minute (56). 

Ash’s skills have already earned him many record titles, including a record for controlling a football on top of a moving car!

longest-human-archway.JPG

Longest human archway relay

Members of the public turned out in great numbers today along Aberystwyth Promenade to attempt the record for the longest human archway relay. In the end, 164 pairs took part in the attempt. 

Unfortunately, due to the unruly waves, there was no kicking the bar!

Welsh:

Bydd cyfle i weld pob ymgais – llwyddiannus ac aflwyddiannus, ar raglen Guinness World Records Cymru, fydd i’w weld ar S4C ar nos Iau 30 Ebrill am 9.00 BST.

Dydd Gŵyl Dewi hapus i chi gyd!

Heddiw, mae’r sianel deledu Cymraeg, S4C, yn teithio ar hyd y wlad – o Gaerdydd i Gaernarfon, mewn ymgais i dorri sawl record byd.

I ddweud y gwir, mae record ryfeddol eisoes wedi’u dorri fel rhan o ddathliadau eu diwrnod Cenedlaethol - Dydd Gŵyl Dewi.

Y Pice ar y Maen Fwyaf

A yw wir yn ddydd Gŵyl Dewi heb bice ar y maen?

Wel, beth am bice ar y maen sydd yn pwyso 28.8kg (63 lb 8oz)?

Dyna oedd maint Pice ar y Maen anferthol a grëwyd gan y seren o GBBO, Michelle Evans-Fecci, yn ogystal â thîm Tân y Castell, Merched Y Wawr Sir Gâr, a thîm Teify Forge - Pice ar y Maen fwyaf y byd yn swyddogol.

Llanidloes Charter Market Group (UK) oedd yn dal y record cynt. Roeddent wedi dal y record ers Gorffennaf 2014.

Cafodd y record wreiddiol ei dorri gan Gymdeithas Twristiaeth Bala a Phenllyn, Bala Hight Street, Gwynedd ym mis Mawrth, 2014.

Y 50m cyflymaf yn tynnu cwch cul (benyw)

Ceisiodd y Gymraes, Nicky Walters, y record anhygoel yma ar ben draphont Pontcysyllte.

Llwyddodd i dynnu’r cwch cul, a oedd yn pwyso dros 19 tunnell, ar hyd y pellter gofynnol mewn 1 munud 35.53 eiliad.A

Traphont Pontcysyllte yw’r draphont gamlas uchaf yn y byd, gyda thaldra o 38.4m (126 troedfedd).

Y Ddawns werin Gymreig fwyaf

Daeth plant o Ysgol Pennard yn Abertawe ynghyd i dorri record y ddawns werin Gymreif fwyaf, a drefnwyd gan yr athrawes Gemma Mabbet.

Y cyfanswm o bobl a ymgeisiodd oedd 287 gan gynnwys plant ysgol, athrawon a rhieni.

Ddiffodd y nifer fwyaf o ganhwyllau gyda chliciau sawdl naid mewn un munud

Mae Tudur Phillips wedi gosod y record am ddiffodd y nifer fwyaf o ganhwyllau gyda chliciau sawdl naid mewn un munud, gan ddiffodd 55.

Mae diffodd canhwyllau gyda’ch traed yn step ffansi mewn clocsio Cymreig traddodiadol.

Nifer mwyaf o ‘knee catches’ pêl-droed mewn 30 eiliad

Mae’r freestyler pêl-droed o Gymru a’r deiliad sawl record Ash Randall wedi chwalu nid un ond, dau deitl Recordiau Byd Guinness i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi!

Erbyn hyn, mae’n falch o ddal y record am y nifer mwyaf o ‘knee catches’ pêl-droed mewn 30 eiliad (23) a’r nifer mwyaf o driciau rheoli pêl ‘hot stepper’ mewn un munud (56). Mae sgiliau Ash eisoes wedi ennill llawer o recordiau iddo, gan gynnwys record am reoli pêl-droed ar ben car sy’n symud!

Y bwa dynol hiraf

Daeth nifer fawr o’r cyhoedd allan ar Bromenâd Aberystwyth heddiw i geisio torri’r record am y bwa dynol hiraf. Yn y diwedd, cymerodd 164 o barau ran yn yr ymgais. 

Yn anffodus, oherwydd y tonnau enfawr, ni fuodd yna gicio'r bar!