Fastest swim short course relay 4 x 200 metres freestyle (female)
Who
Tang Yi, Chen Qian, Kiu Jing, Zhu Qianwei
What
7/35.94 minute(s), second(s)
Where
United Arab Emirates Dubai
When
The fastest swim short course relay 4 x 200 metres freestyle (female) was 7 min 35.94 sec by team China, consisting of Chen Qian, Tang Yi, Kiu Jing and Zhu Qianwei in Dubai, UAE, on 15 December 2010.